View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0005715CentOS-6kernelpublic2012-05-08 23:57
Reporterkclevenger 
PrioritynormalSeveritycrashReproducibilitysometimes
Status newResolutionopen 
Platformx86_64OSCentOSOS Version6.2
Product Version6.2 
Target VersionFixed in Version 
Summary0005715: Heavy nfsv4/rsync traffic crashing server
DescriptionWhen running a nightly rsync job on the CentOS 6.2 to an F16 server over automount nfsv4 the server will crash. Filesystem on both ends is XFS on md-raid5 devices.
Steps To Reproducersync command in script:
rsync -avzAX --delete /pool/store/* /net/<remotehost>/pool/store/ >${DEST}/rsync/rsync-${DATE}.log 2>&1
Additional InformationAlso attached is the output from crash {bt -a,kmem -f, log, sys}

 #9 [ffff880118e13ae8] destroy_inode at ffffffff81190bc6
#10 [ffff880118e13b08] generic_delete_inode at ffffffff81191654
#11 [ffff880118e13b38] iput at ffffffff811905c2
#12 [ffff880118e13b58] dentry_iput at ffffffff8118d120
#13 [ffff880118e13b78] d_kill at ffffffff8118d281

 #0 [ffff880028287e90] crash_nmi_callback at ffffffff81029916
 #1 [ffff880028287ea0] notifier_call_chain at ffffffff814f25f5
 #2 [ffff880028287ee0] atomic_notifier_call_chain at ffffffff814f265a
 #3 [ffff880028287ef0] notify_die at ffffffff81096a6e
 #4 [ffff880028287f20] do_nmi at ffffffff814f0273
 #5 [ffff880028287f50] nmi at ffffffff814efb80

 Pid: 38, comm: kswapd0 Not tainted 2.6.32-220.7.1.el6.x86_64 #1 System manufacturer System Product Name/M2A-VM
RIP: 0010:[<ffffffff81190b50>] [<ffffffff81190b50>] __destroy_inode+0x40/0xa0
RSP: 0018:ffff880118e13ad0 EFLAGS: 00010286
RAX: fffffbfffffffffe RBX: ffff88003734bd38 RCX: 0000000000000034
RDX: 0000000000000000 RSI: ffff88003734bf50 RDI: fffffbffffffffff
RBP: ffff880118e13ae0 R08: a038000000000000 R09: ffaacb4e7d13d407
R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000001 R12: ffffffff81fbf380
R13: ffffffff811db140 R14: ffff88011d6814f8 R15: 0000000000000001
FS: 00007f3009d79700(0000) GS:ffff880028200000(0000) knlGS:0000000000000000
CS: 0010 DS: 0018 ES: 0018 CR0: 000000008005003b
CR2: fffffbffffffffff CR3: 000000011a1f1000 CR4: 00000000000006f0
DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400
Process kswapd0 (pid: 38, threadinfo ffff880118e12000, task ffff880118e11500)
Stack:
 ffff88003734bf50 ffff88003734bd38 ffff880118e13b00 ffffffff81190bc6
<0> ffff88003734bd38 ffff88003734bd38 ffff880118e13b30 ffffffff81191654
<0> ffff88002dc14d40 ffff88003734bd38 ffff88003734bd38 ffff880118e13be0
Call Trace:
 [<ffffffff81190bc6>] destroy_inode+0x16/0x60
 [<ffffffff81191654>] generic_delete_inode+0x144/0x1d0
 [<ffffffff811905c2>] iput+0x62/0x70
 [<ffffffff8118d120>] dentry_iput+0x90/0x100
 [<ffffffff8118d281>] d_kill+0x31/0x60
 [<ffffffff8118d616>] __shrink_dcache_sb+0x366/0x3c0
 [<ffffffff8118d799>] shrink_dcache_memory+0x129/0x1e0
 [<ffffffff8112995a>] shrink_slab+0x12a/0x1a0
 [<ffffffff8112c70d>] balance_pgdat+0x57d/0x7e0
 [<ffffffff8112cd20>] ? isolate_pages_global+0x0/0x350
 [<ffffffff8112101d>] ? zone_watermark_ok_safe+0xad/0xc0
 [<ffffffff8112caa6>] kswapd+0x136/0x3b0
 [<ffffffff81090a90>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x40
 [<ffffffff8112c970>] ? kswapd+0x0/0x3b0
 [<ffffffff81090726>] kthread+0x96/0xa0
 [<ffffffff8100c14a>] child_rip+0xa/0x20
 [<ffffffff81090690>] ? kthread+0x0/0xa0
 [<ffffffff8100c140>] ? child_rip+0x0/0x20
Code: 00 85 c0 75 75 48 89 df e8 ce ca 07 00 48 89 df e8 e6 3e 02 00 48 8b bb 38 02 00 00 48 8d 47 ff 48 83 f8 fd 77 0f 48 85 ff 74 0a <f0> ff 0f 0f 94 c0 84 c0 75 3e 48 8b bb 40 02 00 00 48 8d 47 ff
RIP [<ffffffff81190b50>] __destroy_inode+0x40/0xa0
TagsNo tags attached.

Activities

kclevenger

kclevenger

2012-05-08 23:57

reporter  

crash-2012-05-04.tar.gz (16,522 bytes)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2012-05-08 23:57 kclevenger New Issue
2012-05-08 23:57 kclevenger File Added: crash-2012-05-04.tar.gz